Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarktIn één week twee uitersten in de media. Op maandag las ik dat er specifiek mag worden geworven voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Nog geen vier dagen later worden de resultaten van onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gepubliceerd: ouderen voelen leeftijdsdiscriminatie op arbeidsmarkt. Ik vraag me af of het SCP-onderzoek in de tussenliggende dagen heeft plaatsgevonden?

Werving van jongeren

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2016 mogen er gericht jongeren worden geworven. Dat komt er op neer dat ‘ouderen’ van 28 jaar en ouder nu op basis van leeftijd mogen worden uitgesloten voor de vacature. De ‘magische’ woorden: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’  in de vacaturetekst vermelden, geeft elke vacaturehouder nu dat recht.

De berichtgeving vanuit de overheid zorgde bij mij voor vraagtekens: mag dat dan voor elke vacature, zonder aanleiding, ook omdat je gewoon graag een jongere (/goedkopere) werknemer in dienst neemt? Mits je maar die ene zin toevoegt? Ik was niet de enige met die vraag, de telefoon bij het College voor de Rechten van de Mens stond roodgloeiend en ook zij hadden (tot 27/1) geen klinkklaar antwoord. De overheid heeft deze beslissing genomen zonder het college te raadplegen, de situatie wordt met spoed onderzocht en het college hoopt zo snel mogelijk met berichtgeving naar buiten te kunnen komen, aldus een juridisch medewerker van het College voor de Rechten van de Mens. In de tussentijd slaat menig werkgever en intermediair zijn slag, zo is terug te zien in bijvoorbeeld de snelstijgende zoekresultaten van Indeed.

Leeftijdsdiscriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt

Vier dagen later, op vrijdag, beheerste de leeftijdsdiscriminatie van ouderen het nieuws. Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) was naar voren gekomen dat van de werkzoekenden in de groep van 45-plussers één op de drie zich voelt gediscrimineerd. Hoewel ik het niet verwachtte, rees toch bij mij heel even de vraag of de recente berichtgeving over het plan van ‘Aanpak jeugdwerkeloosheid’ invloed had op dit aantal werkzoekenden dat zich gediscrimineerd voelt. Ik dook het 128 paginatellende onderzoeksverslag in en zag al snel dat de uitkomsten van het onderzoek tot stand waren gekomen door de antwoorden van bijna 12.000 mensen die het afgelopen jaar naar werk hadden gezocht. Op welk moment zij de vragenlijst invulde, zag ik niet 1-2-3 terug.

Werving van 50-plussers

In hetzelfde bericht als die van de aanpak voor jeugdwerkeloosheid werd één zin gewijd aan het werven van 50-plussers. Het afwijzen van ‘jongeren’ onder de 50 op basis van de leeftijd is toegestaan zolang er maar ergens in de vacaturetekst staat: ‘deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus’. Dat deze regeling minder populair is dan die voor de leeftijdsklasse 18 tot 27 jaar blijkt wel uit het aantal vacatures / zoekresultaten op Indeed. Ten tijde van het schrijven van dit blog blijft het aantal resultaten op Indeed met de zoekterm ‘50-plus’ op 0 steken. Het aantal vacatures dat getoond wordt als ik de zoekterm ‘jeugdwerkeloosheid’ intik, is 61.

1+1= 2 uitersten

Zou het SCP over een jaar het onderzoek betrekking tot leeftijdsdiscriminatie in de arbeidsmarkt nog eens herhalen? Als je het mij vraagt, zou dat een ‘waste of time/money’zijn. Want dat de twee uitersten, enerzijds de leeftijdsdiscriminatie, anderzijds het toestaan van werving op basis van leeftijd, voor een groeiend aantal ouderen zorgt dat zich gediscrimineerd voelt in de arbeidsmarkt, zie ik als een voldongen feit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *