De rol van vacatureteksten bij een inclusieve gemeente.

01 september 2020

Iris Wright

Adviseur arbeidsmarktcommunicatie & copywriter

arbeidsmarktcommunicatie


Kan een vacaturetekst het verschil maken als het gaat om inclusief werven binnen een gemeente? Ons antwoord: zeker weten. Zeker als je de doelgroep aanspreekt op ‘hun’ manier. Hoe je dat doet in vacatureteksten?

Doelgroepgericht schrijven

Organisaties die het lukken om meer genderdiversiteit in alle lagen van de organisatie te realiseren, presteren beter. De aandacht hiervoor is dan ook begrijpelijk, net als die voor het vrouwenquotum voor meer vrouwen in leidinggevende/managementposities. Op de werving van vrouwen, mannen of juist genderneutraal kun je sturen met de juiste keuzes. Dat zijn allereerst de woordkeuzes. Mannen en vrouwen communiceren namelijk anders. Laten we eens kijken naar de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke woorden in vacatureteksten:

 • Behulpzaam
 • Sympathiek
 • Toegewijd
 • Zorgvuldig
 • Betrokken
 • Gezellig
 • Vriendelijk
 • Warm
 • Betrouwbaar

 • Besluitvaardig
 • Kritisch
 • Individueel
 • Toonaangevend
 • Doeltreffend
 • Industrieel
 • Kritisch
 • Fanatiek
 • Deskundig

Dus welk rijtje bevat vrouwelijke woorden? En welke de mannelijke? Precies, hier zie je al direct een enorm verschil. Door dit soort woorden te verwerken in jouw vacaturetekst spreek je de doelgroep aan. Meer woorden en ook schrijfstijlen voor m/v vind je trouwens in de whitepaper m/v. Een hulpmiddel om te zien of je tekst gericht is op vrouwen, mannen of juist genderneutraal (precies in het midden) is geschreven, is Sidekick Text. Dit ziet er als volgt uit:

Naast woordkeuze: maak ook de juiste keuze als het gaat om inhoud van de tekst voor het bereiken van m/v. Want er zijn ook duidelijk verschillen te zien in de pullfactoren van mannen en vrouwen. Zo scoren werksfeer en parttime mogelijkheden hoger bij vrouwen dan bij mannen. Daarom is het aan te raden om bij de werving van vrouwelijke doelgroepen deze factoren extra te benadrukken.

Inclusieve vacatureteksten

Inclusiviteit gaat natuurlijk verder dan het bereiken van een bepaald geslacht. Als inclusieve gemeente wil je dat iedereen mee kan doen, ongeacht diversiteitsfactoren. Anders gezegd ben je als gemeente zijnde een weerspiegeling van een inclusieve samenleving. Het gaat dan om een combinatie tussen gender, leeftijd, seksuele voorkeur, etniciteit, handicap, religie en ga zo maar door. Het bereiken van zo’n doelgroep gaat dan nog een grote stap verder. Een manier om dit te doen is om het uit te spreken dat je een inclusieve organisatie bent (of wilt worden) in de vacaturetekst. 3 voorbeelden:

 • Bij de gemeente Amsterdam staat onder elke vacaturetekst: ‘We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.’
 • Bij de gemeente Rotterdam eindigt een vacaturetekst met de woorden: ‘De gemeente Rotterdam is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties maken wij ons sterk voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.’
 • Bij de gemeente Den Haag kun je anoniem solliciteren (bij functies in de schalen 10 t/m 14), dan voeg je dus echt de daad bij het woord. Daarover zeggen ze ‘De gemeente Den Haag vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de veelzijdige Haagse samenleving en dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in de kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.’

Let daarom bij het schrijven van inclusieve vacatureteksten altijd op:

 • de belevingswereld van de ander. Maak daar een connectie in om vertrouwen te winnen en ga daarna pas in op de inhoud.
 • typische Nederlandse uitspraken. ‘Doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg’ is daar een klassiek voorbeeld van. Mensen met een migratieachtergrond hebben daar een heel ander referentiekader in.
 • de omgeving waar je werft. Check de data bij jouw gemeente of bij CBS om de verdeling van culturen te analyseren. Je kunt heel hard werven voor een doelgroep met een specifieke achtergrond maar als deze niet woonachtig is in jouw gebied dan is dit zonde van je tijd.
 • dat deze voor iedereen te lezen zijn. Is jouw werkenbij-site bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen met een visuele beperking?
 • het toepassen van bepaalde elementen, denk aan teksten als:
 • een 9-tot-17-mentaliteit.’ Iemand met een Aziatische achtergrond ziet werken als een 24/7 bezigheid. Zo sla je de plank direct mis. Wel kan je helemaal losgaan als het gaat om lange teksten!
 • een vrijdagmiddagborrel.’ Het woord ‘borrel’ wordt door Islamieten geassocieerd met alcohol wat niet altijd in goede aarde valt.
 • gezellige teamuitjes.’ Een afknapper voor de meeste mensen met autisme.

Leg elk woord op een weegschaal voor inclusieve vacatureteksten. Het vertellen over inclusiviteit is natuurlijk 1 ding, maar laat het vervolgens ook zien.

Bron: Gemeente Almere

Bron: Gemeente Utrecht

Maak het verhaal in zo’n vacaturetekst helemaal af door sociaal bewijslast te leveren. Voeg bijvoorbeeld bij de werving van een vrouwelijke doelgroep een korte quote toe van een vrouwelijke medewerker. 

Bron: Gemeente Almere

Rol van vacatureteksten

Inclusiviteit is een hot topic binnen de overheid. Hier maken vacatureteksten het verschil door de (gewenste) doelgroep aan te spreken. Een vacaturetekst is vaak het allereerste contactmoment met potentiële kandidaten en zo’n eerste indruk krijgt geen tweede kans. Tegelijkertijd geef je met inclusieve vacatureteksten ook het werkgeversmerk weer van de gemeente. Kortom, ben je een inclusieve gemeente? Breng dit onder woorden in jouw vacatureteksten.