Stop het stigma van de ambtenaar.

02 september 2020

Nicol Tadema

Algemeen directeur

arbeidsmarktcommunicatie


Werken bij de gemeente wordt niet als de meeste sexy carrièrestap gezien. Sterker nog: op de titel ambtenaar rust een stigma van een geitenwollensokkentype zonder enige vorm van ambitie die stipt om 16:55 uur zijn broodtrommel in zijn tas stopt. Dat stigma wordt zeker in stand gehouden door de wollige, langdradige vacatureteksten die de gemiddelde gemeente publiceert.

Nog veel te weinig recruiters binnen gemeenten lijken de omslag te hebben gemaakt van wollige profielen naar wervende teksten. Vacatureteksten van >1.000 woorden zijn gemeengoed en passief taalgebruik is eerder regel dan uitzondering. En dat terwijl de vacaturetekst het meestgebruikte wervingsmiddel bij gemeente is. Zo wordt het stigma dat gemeenten starre, hiërarchische organisaties zouden zijn waar vooral saaie mensen werken dus in veelvoud bevestigd.

Moeilijk in te vullen vacatures

Ambtenaren zijn onmisbaar in onze samenleving en dragen direct bij aan de veiligheid, gezondheid en mobiliteit van burgers. Tegelijkertijd zien we dat vacatures binnen de overheid en dan ook met name gemeenten steeds moeilijker in te vullen zijn. Vooral het vervullen van vacatures voor beleidsmedewerkers (milieu/ruimtelijke ordening), bouwkundigen, bouwkundig inspecteurs, ICT’ers, BOA’s en financieel specialisten zoals inkopers wordt een grotere uitdaging. En dan hebben we het nog niet eens over de andere wervingsuitdagingen die binnen gemeenten spelen zoals de vergrijzing, diversiteit of budget.

Wel ‘sexy’

Wat als we nu eens onder woorden brengen in een vacaturetekst dat werken bij gemeenten wel ‘sexy’ is! En dat ambtenaren juist opvallend loyaal, accuraat en slim zijn? Hun intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan de maatschappij is groot. En dat laatste, het leveren van een bijdrage aan de maatschappij valt onder zingeving: een zeer belangrijke drijfveer voor millennials.

Tegelijkertijd is de gemiddelde gemeente een geweldige werkgever. Los van bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden (gemiddeld 33 vakantiedagen per jaar) zijn er vaak veel mogelijkheden om te ontwikkelen en verder te groeien, door de vele functies en niveaus waarop er wordt gewerkt binnen een gemeente. Ontwikkel je bijvoorbeeld in de diepte door specialist te worden of ontwikkel je in de breedte tot generalist en/of manager. En als er ergens diversiteit is in personeel, dan is het wel binnen de gemeenten. Dat maakt de gemeente tot de plek om samen te werken met én te leren van mensen met diverse achtergronden, van alle niveaus en van alle leeftijden. Daarover gesproken, die gemiddelde (hoge) leeftijd van 48 jaar mag best wat zakken maar dat lukt sowieso niet als gemeente een saaie, wollige tone of voice blijft aanslaan in hun wervingsteksten.

Neem bijvoorbeeld dit losse element uit een vacaturetekst voor de uitdagende baan van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar:

“Je draagt zorg voor een sociaal gebruik van de openbare ruimte op de aspecten schoon, heel en veilig door het verlenen van service, het ondersteunen van politie en gemeentelijke diensten, het preventief toezicht houden op straat en bestuurs- en strafrechtelijk handhaven.”

Dat ambtenaren langdradig zouden zijn, wordt onderstreept met deze zin die maar liefst 41 woorden telt en daarmee sowieso al een struikelblok is voor de doelgroep. Voor deze mbo-doelgroep geldt de ideale zinslengte ‘van’ 15 tot 20 woorden. Gemiste kans is bovendien dat nergens concreet/belevend wordt benoemd wat deze ambtenaar bijdraagt aan de maatschappij. Hoe kan je dezelfde boodschap concreet, eigentijds en met impact omschrijven?

Met een gerust hart over de schone straten van onze geweldige stad lopen. Dat is wat wij als gemeente ambiëren voor onze burgers en bezoekers. Door service te verlenen, preventief toezicht te houden en politie en gemeentelijke diensten bij te staan draag jij hier als BOA jouw steentje aan bij.

Moraal van het verhaal

Stop het stigma van de ambtenaar en maak korte metten met het vooroordeel dat werken bij gemeenten niet ‘sexy’ zou zijn. Start daarbij bij de fundering van je wervingsproces: de vacaturetekst. De belangrijkste quick win voor vacatureteksten binnen gemeenten is een eigentijdse schrijfwijze: schrijf zoals je spreekt. Beschrijf daarnaast zeker de werksfeer aan de hand van voorbeelden en benadruk de mogelijkheden voor flexibele werktijden en thuiswerken (belangrijke workdrivers). Last but not least: verwoord de bijdrage die deze ambtenaar levert aan de samenleving en aan de veiligheid, gezondheid en mobiliteit van jullie burgers.