Corrigeren van arbeidsmarktcommunicatieteksten.

Hoe hard je ook zwoegt op een wervende tekst, hoe goed je automatische spellingscontrole ook is en/of hoe uitmuntend je ook bent in de Nederlandse taal: een taalfout en/of spelfout is zo gemaakt. Door jouw tekst te laten corrigeren, behoed je je voor taal- en spelfouten.

Laten corrigeren

Onze correctoren lopen de tekst die jij aanlevert na. Van a tot z. De tekst wordt gecheckt op spelling, grammatica en interpunctie.

Nadat jouw tekst gecorrigeerd is, ontvang je 2 documenten:

  • 1 document waar we de correcties in hebben bijgehouden ter informatie.
  • 1 document waarin de correcties reeds zijn doorgevoerd. Dit document is gereed voor gebruik.

Verschil tussen corrigeren en redigeren

Bij corrigeren blijft de aangeleverde tekst ongewijzigd, we checken alleen spelling, grammatica en interpunctie. We bemoeien ons dan bijvoorbeeld niet met de stijl, opbouw of aanspreekvorm van de tekst.

Wil je liever dat we de tekst redigeren in plaats van corrigeren? Dat kan, bekijk hier onze redigeer-dienstverlening.


Op een rij over taal- en spelfouten

  • 52% van de lezers ergert zich aan spelfouten in vacatureteksten.
  • 8% benoemt spelfouten als de allergrootste ergernis bij het lezen van vacatureteksten.
  • 72% van de hoogopgeleide Nederlanders constateert geregeld een spelfout in zakelijke teksten.
  • 74% van de Nederlanders twijfelt over het aangaan van een zakenrelatie met iemand die schrijffouten maakt in het Nederlands.