Hoe schrijf je hbo( - )of( - )wo( - )werk( - )en( - )denkniveau?

30/01/2019

Nicol Tadema

Ambassadeur en oprichter

arbeidsmarktcommunicatie


Hoe zit het nu met die combinatie die je vaak in vacatureteksten tegenkomt: hbo( – )of( – )wo( – )werk( – )en( – )denkniveau?

Dit is best een lastige. Maar eigenlijk ook weer niet. Gelukkig is er een ezelsbruggetje om een veelgemaakte fout in vacatureteksten te voorkomen.

Hbo- of wo-niveau of hbo of wo niveau?

Hbo- of wo-niveau is juist geschreven. Dit is een samentrekking van de samenstellingen hbo-niveau en wo-niveau. Op de plaats waar je het deel van de eerste samenstelling weglaat, komt een streepje. Vergelijk ook: AOW- en WAO-uitkering, op- en afrit, heen- en terugreis, theeglazen en -kopjes. Je ziet dat samenstellingen met een afkorting geen extra streepje krijgen als ze samengetrokken worden. Dus niet: hbo- of wo-niveau. De 2 streepjes vallen dan samen.

Werken en denken op hbo- of wo-niveau

In een vacaturetekst komt het vaak voor dat je als vereiste wilt vermelden dat iemand werkt en denkt op hbo- of wo-niveau. Nu kun je dat zo omschrijven, dan omzeil je het probleem natuurlijk. Maar mooier is het als je zegt: ‘Je beschikt over hbo( – )of( – )wo( – )werk( – )en( – )denkniveau.’ Maar hoe schrijf je al die streepjes en spaties nu goed?

Ezelsbruggetje schrijfwijze

Eigenlijk zeg je hier dat diegene beschikt over een hbo-werkniveau en hbo-denkniveau óf over een wo-werkniveau en wo-denkniveau. Na hbo kun je dan werkniveau en denkniveau weglaten en er dus een streepje voor neerzetten (hbo-). En na wo-werk kun je niveau weglaten; opnieuw een streepje dus (wo-werk-). Rond of en en komen spaties, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. En tenslotte is vóór denkniveau nog een keer hbo/wo weggelaten: ook daar komt weer een streepje (-denkniveau).

De juiste spelling is dus: hbo- of wo-werk- en -denkniveau. Piece of cake toch?


Heb je de smaak te pakken en wil je ook weten hoe je onderwijstypen schrijft? Met of zonder hoofdletter, als MBO of mbo? Check hier het artikel 'Hoe schrijf je hbo?'