Hoe schrijf je hbo( - )of( - )wo( - )werk( - )en( - )denkniveau?

30 januari 2019

Heleen Engwerda

arbeidsmarktcommunicatie


Zo, nu weet je al dat je hbo met kleine letters schrijft. Maar hoe zit het nu met die lastige combinatie die je vaak in vacatureteksten tegenkomt: hbo( – )of( – )wo( – )werk( – )en( – )denkniveau?

Dit is best een lastige. Maar eigenlijk ook weer niet. Er is een makkelijk ezelsbruggetje voor, zodat je het niet meer fout doet. Maar laten we eerst maar eens makkelijk beginnen.

Schrijf je nu hbo- of wo-niveau of hbo of wo niveau?

Dit zal niet zoveel problemen opleveren denk ik: hbo- of wo-niveau is juist geschreven. Dit is een samentrekking van de samenstellingen hbo-niveau en wo-niveau. Op de plaats waar je het deel van de eerste samenstelling weglaat, komt een streepje. Vergelijk ook: AOW- en WAO-uitkering, op- en afrit, heen- en terugreis, theeglazen en -kopjes. Je ziet dat samenstellingen met een afkorting niet een extra streepje krijgen als ze samengetrokken worden. Dus niet: hbo– of wo-niveau. De twee streepjes vallen dan samen.

Werken en denken op hbo- of wo-niveau

We maken het wat moeilijker. Als recruiter, intercedent of HR-medewerker ben je verantwoordelijk voor het opstellen van vacatureteksten. En dan komt het best vaak voor dat je iemand zoekt die bijvoorbeeld werkt en denkt op hbo- of wo-niveau. Nu kun je dat zo omschrijven, dan omzeil je het probleem natuurlijk, maar mooier is het als je zegt: ‘Je beschikt over een hbo( – )of( – )wo( – )werk( – )en( – )denkniveau.’ Maar hoe schrijf je al die streepjes en spaties nu goed?

Ezelsbruggetje schrijfwijze

Eigenlijk zeg je hier dat diegene beschikt over een hbo-werkniveau en hbo-denkniveau óf over een wo-werkniveau en wo-denkniveau. Na hbo kun je dan werkniveau en denkniveau weglaten en er dus een streepje voor neerzetten (hbo-). En na wo-werk kun je niveau weglaten; opnieuw een streepje dus (wo-werk-). Rond of en en komen spaties, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. En tenslotte is vóór denkniveau nog een keer hbo/wo weggelaten: ook daar komt weer een streepje (-denkniveau).

De juiste spelling is dus: hbo- of wo-werk- en -denkniveau. Piece of cake toch?