De ideale zinslengte voor jouw vacaturetekst.

27 maart 2019

Nicol Tadema

Algemeen directeur

arbeidsmarktcommunicatie


Naast zinsbouw, stijl en woordkeus is de lengte van zinnen bepalend voor het succes van jouw vacaturetekst. Een goede variatie tussen lange en kortere zinnen maakt je tekst prettig om te lezen. Maar zinslengte heeft ook met jouw doelgroep te maken. Je wilt daarmee namelijk aansluiten op het niveau van die doelgroep. Bovendien is daarmee preselectie in vacatureteksten al toe te passen ‘tussen de regels door’, door hoe je je tekst opstelt. Zo jagen te veel simpele, korte zinnen hoogopgeleiden weg. Bij te lange, ingewikkelde zinnen haken juist laagopgeleide lezers eerder af. Onderstaand schema geeft een indicatie van zinslengte gerelateerd aan opleidingsniveau.

Leesbaarheid

Niveau

Gemiddelde zinslengte

A1 – A2 heel makkelijk

kader

1-10

B1 gemakkelijk te begrijpen

vmbo

10-15

B2 begrijpelijk

mbo

15-20

C1 moeilijk te begrijpen

mbo+/hbo

20-28

C2 heel moeilijk te begrijpen

wo

> 28

De moeite waard dus om te letten op zinslengte, maar het belangrijkste is uiteindelijk dat jij je goed inleeft in de doelgroep voor wie je schrijft. Met andere woorden, schrijf je vacatureteksten zoals je ook met jouw doelgroep zou spreken. Te populair taalgebruik kan senior professionals afschrikken en zeer conservatieve woorden spreken jongeren weer minder aan. Ingewikkeld? Valt best mee. Je zit altijd goed als je de volgende richtlijnen hanteert.

Leef je in je doelgroep in en schrijf voor die ideale kandidaat.

  • Pas de lengte van je zinnen aan je doelgroep aan.
  • Pas je woordkeuze aan je doelgroep aan.
  • Blijf trouw aan de schrijfstijl die past bij je werkgeversmerk.

Vaak ben je er tijdens het schrijven niet van bewust hoe lang je zinnen zijn. Te lange zinnen zijn voor niemand prettig om te lezen. Vaak zijn ze nodeloos ingewikkeld en lastig te volgen. Daarom is het aan te raden na het schrijven even afstand te nemen. Zo kun je nagaan in hoeverre jouw vacaturetekst qua zinslengte uit de pan rijst. Op het web vind je daar een handige tool voor: Tekstanalyse: wat zijn jouw langste zinnen? Met deze tool kun je zien welke zinnen in jouw tekst de meeste woorden bevatten. Vervolgens kun je zelf nagaan of bepaalde zinnen echt niet wat korter kunnen. Zo kun je verder aan je vacaturetekst sleutelen, tot die optimaal leesbaar is (voor jouw doelgroep).